Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geowetenschappen

E-lecture

Kennisclips als verdieping op hoorcollege

De docent gaf aan dat hij interesse had om video’s in te zetten in zijn onderwijs zodat studenten ook buiten de contacttijd met de cursusstof bezig zouden blijven. Vervolgens is…

Lees meer

Flipping the classroom met e-lectures

Het doel van deze opnames was om het materiaal als naslagwerk aan te bieden aan de studenten van het collegejaar 2012-2013. Dit onderwijsmateriaal, de opnames van de kerncolleges, zullen in…

Lees meer