Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Stimuleringsfonds

Zelfstudie voor systemische aandoeningen

Zelfstudie voor systemische aandoeningen Bij systeemaandoeningen spelen meerdere organen en ziekteoorzaken een rol.Studenten krijgen inzicht hoe de diverse organen en oorzaken elkaar beïnvloeden, hoe dit zich vertaalt naar klinische verschijnselen…

Lees meer

Ruimtelijk projectonderwijs op locatie

Het doel van dit project is om ruimtelijk projectonderwijs te intensiveren en docenten te professionaliseren in het geven van projectonderwijs. Bij ruimtelijk projectonderwijs leren studenten om ruimtelijk te denken, locatie-afhankelijke…

Lees meer

Communicate!

Het doel van dit project is om samen met de opleidingen Psychologie, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie een serious game voor het communicatie-vaardighedenonderwijs te ontwikkelen. Studenten gebruiken deze `communications game’ om…

Lees meer

Interfacultair: Digitale Microscopie

In de Faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, en Bètawetenschappen wordt bij veel opleidingen tijdens histologie- en pathologiepractica veelvuldig gebruik gemaakt van lichtmicroscopen. Daarin worden kennis en inzicht verschaft in onder andere in…

Lees meer