Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

BlackBoard: Elektronische leeromgeving

Blackboard is een elektronische leeromgeving. In de cursusomgeving op Blackboard plaats je de cursusinformatie en –inhoud, hetzij als document of als link. Blackboard is interactief: je kunt berichten uitwisselen met studenten.

Veelgebruikte functionaliteiten in Blackboard zijn assignments (opdrachten), assessments (toetsen) en discussion boards, die desgewenst een resultaat kunnen genereren in het Grade Center. Toetsen in Blackboard worden vooral formatief ingezet. Voor summatieve toetsen is Remindo geschikter, omdat het beter beveiligd is. Ook de groepsindeling op Blackboard wordt veel gebruikt.

De elektronische leeromgeving biedt verschillende mogelijkheden om de cursusomgeving in te richten. Naast de meer traditionele mappenstructuur kiezen sommige docenten ervoor, een e-module in de cursusomgeving op te nemen, waarmee studenten thuis aan theorie en opdrachten kunnen werken.

Tips en trucs
  • Een uitgebreide handleiding is te vinden op http://blackboard-support.uu.nl.
  • Ga naar Blackboard > My Communities > Docenten Geowetenschappen > Blackboard informatie. Daar vind je een ‘learning module’ met Geo-specifieke tips en trucs voor het gebruik van Blackboard.
  • Heb je specifieke vragen, neem dan contact op met Petra Catsburg, key user Blackboard.