Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

E-modules bij Geowetenschappen

Een e-module is een digitale leereenheid die online wordt aangeboden. De leerdoelen worden daarin vertaald in een instructiegedeelte en (eventueel formatieve) toetsing.

Inhoud e-module

Een e-module bevat:

  • Teksten:  theorie, uitleg, instructie.
  • Audiovisueel materiaal:  foto’s, tekeningen, video’s, animaties, (gedeelten van) e-lectures, onder andere voor het visualiseren van concepten, processen en structuren.
  • Oefeningen/oefenvragen: er is een groot aantal verschillende vraagtypen om te kijken in hoeverre de instructie begrepen is, of om kennis te activeren. Er volgt altijd feedback en/of verwijzing naar de lesstof.
Functies e-module

E-modules kunnen op verschillende momenten in het onderwijs worden ingezet.

  • Ter voorbereiding op contactonderwijs: tijdens de contacturen kun je als docent dieper op de stof ingaan.
  • Als vervanging van contactonderwijs: studenten doorlopen in hun eigen tempo de e-module. Het is mogelijk om ze extra (achtergrond)materiaal of verdiepende opdrachten aan te bieden.
  • Als naslagwerk: na het genoten onderwijs, of los daarvan, kunnen studenten de e-module gebruiken als naslagwerk.

Zie ook Praktische tips voor e-modules.