Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Differentiatie door Blended Learning en Learning Analytics

Looptijd:
01 Sep 2015 - 31 Aug 2017
Projectleider:
Prof.Dr. Harold VM van Rijen (GNK)

Omschrijving:

Het verzamelen, analyseren en rapporteren van studentgegevens en -activiteit om zo het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren wordt aangeduid als ‘Learning Analytics’. De toevoeging van learning analytics aan Blended Learning biedt enorme mogelijkheden. Het kan de student inzicht geven in zijn/haar voortgang in de voorbereiding via e-learning en hier de juiste adaptieve feedback op geven. Het kan de student inzicht geven of deze voldoende is voorbereid op het contactonderwijs. Het kan de docent inzicht geven in de voortgang op student, onderwerp of cohortniveau en hierop adaptief contactonderwijs inrichten, bijvoorbeeld door differentiatie op niveau aan te brengen. Om het Blended Learning leercontinuüm als onderwijsmodel te verbeteren, is er behoefte aan een eenvoudig inzetbare Learning Analytics service alsmede ontwerpgericht onderzoek om te komen tot effectieve leervormen waarin feedback en differentiatie centraal staan.

Doel:

In het voorgestelde project willen we de succesvolle ontwikkelingslijn Blended Learning in de volle breedte van de Universiteit Utrecht voorzetten. Dit project heeft als hoofddoel om bij alle deelprojecten in de faculteiten een innovatieslag te maken, waardoor alle faculteiten zich rechtswaarts in het spectrum gaan bewegen.

Het hoofddoel valt uiteen in twee doelstellingen:

1. Cyclische implementatie en evaluatie van Blended Learning onderwijs dat thans grotendeels op traditionele wijze wordt gegeven. De beoogde resultaten hierbij zijn:
a. Betere afstemming van kennisverwerving (e-learning) en kennisverwerking (contactonderwijs) zodat hogere cognitieve niveaus kunnen worden bereikt in het contactonderwijs.
b. Verhoging van de motivatie van studenten én docenten in de kennisverwervings en kenningsverwerkingsfase

2. Het toevoegen van learning analytics en gedifferentieerde onderwijsvormen aan het leercontinuüm van blended learning. Deze doelstelling heeft een meer ontwerpgericht onderzoekskarakter. De beoogde resultaten zijn:
a. Visie op een effectieve inzet van learning analytics die ofwel de student in het voortraject, ofwel de docent in het contactonderwijs kunnen ondersteunen.
b. Ontwikkelen van een learning analytics tool die breed inzetbaar is.
c. Gevalideerde vormen van een leercontinuüm waarin de voorbereiding van de individuele student via e-learning optimaal wordt vormgegeven door adaptieve feedback vanuit de ELO zodat deze het juiste kennisniveau heeft om deel te kunnen nemen aan verdiepend contactonderwijs.
d. Gevalideerde vormen van een leercontinuum, waarin de voorbereiding van de studenten input vormen voor adaptiever onderwijs vanuit de docent.

Back