Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek

Looptijd:
01 Apr 2015 - 31 Mar 2018
Projectleider:
Prof. Dr. Johan Jeuring

Omschrijving:

Bij tal van studierichtingen is statistiek als ondersteunend vak onderdeel van de bachelor-opleiding. Dit vak is voor veel studenten moeilijk; slagingspercentages liggen vaak slechts rond 70%. Hierdoor vormt statistiek te vaak een struikelblok voor het succesvol afronden van de bachelor-opleiding. Daarnaast hebben eerstejaars studenten vaak zeer verschillende kennis en achtergrond. In een kansrijke didactische aanpak voor statistiekonderwijs zouden studenten werken met op hun (voor)kennis toegespitst materiaal en zou de docent analyseren bij welke onderwerpen studenten problemen hebben en bij die onderwerpen extra ondersteuning bieden. Zonder digitale hulpmiddelen is deze didactische aanpak zeer arbeidsintensief: de docent moet aan verschillende studenten verschillend materiaal aanbieden, op regelmatige basis de uitwerkingen van studenten analyseren, er feedback op geven en daaruit conclusies trekken. Met de grote aantallen studenten waarvan bij studies als Economie, Biologie en Psychologie sprake is, is dit moeilijk te realiseren. Daarom is er behoefte aan een gedegen digitaal leerarrangement dat aansluit bij de individuele voorkennis en vaardigheden en dat remediërend kan werken voor studenten die daar behoefte aan hebben. In dit project wordt digitaal onderwijsmateriaal ontwikkeld voor ‘blended’ statistiekonderwijs binnen de opleidingen Biologie, Economie en binnen de faculteit Sociale Wetenschappen. Deze leerarrangementen voorzien zowel studenten als docenten van feedback op het werk van de studenten. Hierdoor worden de mogelijkheden om in te gaan op veelvoorkomende problemen vergroot. De leerarrangementen worden ontwikkeld en aangeboden in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) van het Freudenthal Instituut, onderdeel van het departement wiskunde van de faculteit Bètawetenschappen.

Doel:

Het doel van dit project is tweeledig: een taakverlichting voor docenten en hogere rendementen van de statistiekvakken. Het onderwijs wordt efficiënter, doordat docenten minder tijd besteden aan correctie en snel informatie krijgen over onderwerpen waar veel studenten moeilijkheden mee ondervinden. Deze informatie kunnen docenten gebruiken bij het inrichten van contactmomenten. Het onderwijs wordt tevens effectiever, doordat studenten inzicht krijgen in persoonlijke struikelblokken en daarmee gericht kunnen oefenen. Via de feedbackservice van Ideas biedt de DWO de mogelijkheid om uitgebreid feedback te geven aan studenten, zoals veelgemaakte fouten rapporteren, hints geven en voorbeelduitwerkingen tonen. Binnen dit project wordt deze service uitgebreid met feedback die is toegespitst op statistische onderwerpen.

De leerarrangementen worden ingezet als gedeeltelijke vervanging van of toevoeging aan de huidige cursussen. Dit betreft de volgende eerstejaarsvakken:

  • Experiment en Statistiek. Opleiding Biologie, blok 4, 230 studenten.
  • Statistics. Opleiding Economie, blok 3, 425 studenten.
  • Methoden, Technieken en Statistiek 1. Faculteit Sociale Wetenschappen, blok 1, ongeveer 1400 studenten.
  • De eindversies van de leerarrangementen kunnen vanaf 1 februari 2018 worden ingezet in de betreffende vakken. Voor elke opleiding wordt een variant ontwikkeld die is toegespitst op de betreffende opleiding door de keuze van vakspecifieke contexten en behandelde deelonderwerpen. De arrangementen worden binnen het project volledig ontwikkeld, maar kunnen tijdens en na afloop van het project door docenten worden aangepast en uitgebreid.

Resultaat:

 

 

Back