Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

eFaqt; studievaardigheden trainen in een online tool

Omschrijving:

Efaqt is een online education tool dat studenten ondersteunt bij studeren. Studenten worden uitgedaagd nieuwe leerstrategieën en leerbenaderingen toe te passen. De tool geeft studenten de optie om notities en  mind maps te maken, te oefenen met het formuleren van vragen en het maken van samenvattingen, uitwisselen van gemaakt en geoefend werk met medestudenten, herhalen van de leerstof (met flashcards) en het oefenen van plannen.

Efaqt richt zich op alle aspecten van het verbeteren van de studievaardigheden van de studenten om ze een zelfverzekerd gevoel van studeren te geven. De tool is bij de UU in verschillende cursussen bij verschillende faculteiten ingezet. Studenten kregen de optie geboden om gebruik te maken van Efaqt om hun studievaardigheden te verbeteren. Na een presentatie over de opties die Efaqt biedt kregen studenten de keuze of zij wel of geen gebruik wilde maken van efaqt. In één cursus is ook onderzoek verricht naar de verbetering van het vertrouwen in de eigen studievaardigheden. In totaal hebben zestien studenten gebruik gemaakt van eFaqt, 28 studenten hebben op hun eigen manier gestudeerd.

Doel:

In de cursus is Efaqt ingezet om te achterhalen of de tool een meerwaarde vormt voor studenten bij het studeren. Hebben studenten na het gebruik van efaqt meer vertrouwen in hun eigen competenties om te studeren?

Resultaat:

Studenten gaven aan dat zij weinig interesse hadden in de tool omdat zij hun eigen studiemethodes hadden. Ook gaven studenten aan dat zij het onpraktisch vonden om naast Facebook en Blackboard, nóg een online omgeving te gebruiken. Andere obstakels die genoemd werden waren het ontbreken van technische ondersteuning en integratie in de cursus.

Uit het onderzoek dat binnen een cursus is gehouden met een voormeting en een nameting, bleek geen duidelijk verschil tussen studenten die wel of geen eFaqt gebruikten. De tool bleek geen invloed te hebben op het vertrouwen in het eigen studiesucces en ook niet op de verschillende aspecten van academisch studeren. Studenten uit dit onderzoek gaven aan dat zij meer nadelen dan voordelen ervoeren in het gebruik van eFaqt en veelal geen behoefte hadden aan deze tool.  Studenten die de tool niet gebruikten gaven als belangrijkste reden aan eFaqt niet te gebruiken vanwege het gebrek aan tijd, het hebben van een eigen effectieve studiemethode en problemen met het programma.

De UU is gestopt met deze pilot, omdat gebleken is dat het niet aansluit bij de behoefte van onze studenten. Wel is geadviseerd dat de tool ingezet kan worden door studieadviseurs voor studenten die moeite hebben met de overgang van VWO naar WO.

Back