Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Interactie tijdens hoorcollege met Presenterswall

Looptijd:
17 Jun 2014 - 15 Jul 2015
Projectleider:
Michiel Doorman en Jip van Steen

Omschrijving:

In de cursus Wiskunde voor Dichters, Denkers en Doeners voor niet Bèta-studenten, is geëxperimenteerd met de inzet van Presenterswall. Presenterswall is een votingtool. Met deze applicatie kunnen studenten digitaal ‘stemmen’ met hun mobiele telefoon of laptop. De docent maakt voorafgaand aan college een vraag in Presenterswall. Tijdens college loggen studenten via hun mobiele devices in op Presenterswall via een internetlink en beantwoorden de vraag. Resultaten van de vragen worden direct verwerkt en kunnen door de docent direct weergegeven worden in een staafdiagram in hun presentatie. Op deze wijze kan een docent inzicht krijgen in kennisniveau van de studenten en daar direct op inspelen.

Voorafgaand aan elk hoorcollege zijn vragen over de stof die daar behandeld wordt aangemaakt in Presenterswall, die tijdens het college geactiveerd werden. Studenten konden individueel via een internetlink de vragen via smartphone of laptop beantwoorden. De resultaten daarvan werden direct getoond in de presentatie van de docent. Studenten die geen device hadden, konden dit voorafgaand aan het hoorcollege op een uitgedeelde lijst aangeven. Zij ontvingen een alternatieve optie. Presenterswall is ingezet door zowel de hoofddocent als door een aantal gastdocenten in de cursus.

Doel:

Het doel van de inzet van Presenterswall:
– Meer interactie tijdens het hoorcollege mogelijk maken
– directe formatieve evaluatie
– controleren van de mate van voorbereiding
– de aanwezigheid van studenten vastleggen zonder aanwezigheidslijsten

Resultaat:

De inzet van Presenterswall is goed verlopen. Studenten en docenten vonden het systeem gebruiksvriendelijk.
Docenten kregen door de inzet van vragen naar eigen zeggen beter inzicht in de moeilijkheden die studenten ervoeren, konden daardoor het college meer afstemmen op de studenten en ervoeren meer concentratie en motivatie bij de studenten om actief deel te nemen aan het hoorcollege.

Studenten vonden de vragen een nuttige toevoeging op het college. Studenten waren meer gemotiveerd om naar college te komen (o.a. doordat via Presenterswall aanwezigheid geregistreerd werd), voelden zich meer actief betrokken tijdens college en dachten meer over de leerstof na door de vragen.
Het controleren van de aanwezigheid met Presenterswall is mogelijk, maar is ook fraudegevoelig. Studenten kunnen de vragen ook buiten de collegezaal invullen.

Vragen waar de hoofddocent zeer over te spreken was, waren vragen over activeren van voorkennis en het laten oefenen met nieuwe kennis. Daarnaast was deze manier van vragenstellen een leuke en gemakkelijke manier om snel op de actualiteit te kunnen inspelen. Uit de evaluatie blijkt ook dat studenten de inzet van Presenterswall aanraden aan docenten.

Meer weten over Presenterswall of een account aanvragen? Bekijk dan de online module voor docenten Blended toolkit van Educate-it.

Back