Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Online learning module; tijd- en plaatsonafhankelijk leren

Projectleider:
Mabelle Hernández

Omschrijving:

De module Science and Bussiness Management (BETA) is een onderdeel van grotere master cursus in het laatste blok van het collegejaar 2013-2014. Deze Engelstalige online module is ontstaan naar aanleiding van een workshop en is door Dhr. J. van Winden uitgewerkt tot een module behorende bij de betreffende  cursus. De docent had twee cursus leerdoelen voor studenten voor ogen:

  • Studenten leren hun onderzoek te presenteren aan “leken”
  • Studenten vanuit een ander perspectief naar hun onderzoek te laten kijken.

Om deze doelen te bereiken, heeft de docent een online module in Blackboard opgezet bestaande uit: E-lectures (Lecture videos en assignment videos, thuis opgenomen met MyMediasite), wekelijkse opdrachten, een discussion board in Blackboard en peer review opdrachten

De module duurde ongeveer 4 weken. In de eerste week vond een face to face introductie bijeenkomst plaats en in de laatste weken moesten studenten zelf voor de groep presentaties geven. Tussentijds vond het contact tussen studenten onderling en de docent online plaats via Blackboard.

Doel:

Het doel van het, voor een groot deel online aanbieden van de module Science and Bussiness Management  was studenten plaats- en tijdonafhankelijk aan de module te laten werken. Studenten volgen deze module naast hun drukke stage in binnen- of buitenland. De e-lectures in de vorm van korte zelfgemaakte kennisclips vormen een belangrijk onderdeel van de online module.

Resultaat:

Na afloop van de module geeft  de docent aan dat bijna alle doelen heeft bereikt. De online module is hem en de studenten over het algemeen zeer goed bevallen. Het plaats- en tijdonafhankelijk leren werkte goed voor veel studenten. De enige voorwaarde is dat de student toegang heeft tot internet. Een studente in Afrika had geen toegang tot internet en kon daarom de online module niet volgen.

De inzet van de e-lectures hebben de studenten als een toegevoegde waarde ervaren. Vooral omdat zij de cursus in hun eigen tijd op een eigen gekozen moment konden volgen. Wel geven studenten aan dat e-lectures vooral als “toevoeging op…” gezien moet worden in plaats van als “vervanging van …” Blended learning; combinatie van contact onderwijs en online/ IT elementen lijkt een goede middenweg die aansluit bij de wensen van zowel student als docent.
Voorbeeld ‘Assignment video’

Back