Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Open en Gepersonaliseerd Statistiekonderwijs

Looptijd:
01 Jun 2015 - 01 Oct 2016
Projectleider:
Prof. Dr. Wouter van Joolingen

Omschrijving:

In bachelor-opleidingen in sociale, (bio-)medische en economische wetenschappen is statistiek een belangrijk onderdeel. Tegelijkertijd is statistiek vaak een struikelblok, omdat studenten in deze opleidingen vaak geen sterke wiskundige achtergrond hebben. In dit project wordt een aantal modules voor initieel statistiekonderwijs ontwikkeld die geschikt zijn voor studenten met uiteenlopende achtergronden. Studenten en docenten kunnen de statistiekopdrachten aanpassen aan hun behoefte en hun achtergrondkennis.

 

 

 

 

Doel:

Het doel van deze gepersonaliseerde modules is om studenten in staat te stellen om hun prestaties bij de vakken statistiek te verbeteren, en om lacunes aan te vullen. Bijvoorbeeld studenten met een achtergrond in Wiskunde B missen de achtergrond die Wiskunde A biedt. Ook stelt het docenten in staat om doelgericht methoden in te richten om benodigde specifieke kennis verder te ontwikkelen.

Binnen de beoogde leerarrangementen krijgen gebruikers in een online omgeving alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, toetsing en feedback) geïntegreerd aangeboden. Het leerproces zal nauwkeurig worden gevolgd en deze informatie wordt gebruikt voor het informeren van zowel student als docent over het niveau en de mogelijke lacunes, maar ook voor het evalueren en verbeteren van de leerarrangementen. De ervaringen met de leerarrangementen zullen gebruikt worden bij het ontwikkelen van varianten voor andere studierichtingen.

Back