Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Presenterswall bij Anatomie en fysiologie (DGK)

Projectleider:
Maarten van Emst

Omschrijving:

Presenterswall is een votingtool waarmee studenten online vragen via een (eigen) mobile device (telefoon of computer) kunnen beantwoorden. Antwoorden op de vragen worden direct weergegeven op het presentatiescherm van de presentator. Presenterswall is bij de afdeling anatomie en fysiologie van Diergeneeskunde ingezet om enerzijds het kennisniveau te meten in het hoorcollege en anderzijds meer interactie mogelijk te maken in het werkcollege. In het hoorcollege Biomedische wetenschappen over Organismen, zijn aan het einde van het college middels Presenterswall vragen gesteld om te achterhalen of studenten alle behandelde leerstof begrepen. Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen, heeft de docent een samenvatting van het college gegeven. Daarnaast is Presenterswall ingezet als inleiding op de werkcolleges. Studenten moesten aan het begin van het werkcollege een quiz in Presenterswall maken. Tijdens het bespreken van de opgaven werden de resultaten van de quiz in Presenterwall getoond.

Doel:

Presenterswall is ingezet om begripsniveau van studenten vast te stellen aan het eind van een hoorcollege en te inventariseren aan welke onderwerpen nog aandacht besteed moet worden . Tevens had het doel om middels quizjes de werkcolleges in te leiden.

Resultaat:

Het gebruik van de votingtool is positief beoordeeld door zowel docenten als studenten. Tijdens hoor- en werkcolleges was er een hoge respons van studenten op de vragen, studenten namen actief deel aan het college en de resultaten werden direct en overzichtelijk weergegeven.

Naast deze positieve ervaringen werden ook een aantal aandachtspunten genoemd, zoals het weergeven van de resultaten in een presentatie in PowerPoint. Dat werkte niet altijd correct. Daarnaast is het tempo waarin een docent gezamenlijk met de hele groep de vragen behandelt, van belang. Snelle studenten moeten wachten en minder snelle studenten ervaren te weinig responstijd. Hierdoor kan onrust ontstaan.

Voorstellen voor verdere toepassing van Presenterswall  n.a.v. ervaringen

  • Interactieve colleges op basis van vragen aan het publiek met behulp van Presenterswall (pretest)
  • Impact van het colleges meten. Wat is er bij studenten blijven hangen?(posttest)
  • Eenvoudige vorm van cursusevaluaties na elk college
  • Grootschalige ingangstoets bij bepaald WCO’s om voorbereiding te meten waarvan de cijfers meegenomen worden in de beoordeling van een groter eindverslag.
  • Afname korte summatieve ingangstoetsen bij aanvang interactieve college’s, in een cursus die volgens het flip the classroom model is ingericht.
Back