Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Innovatie

Communicatievaardigheden oefenen met TrainTool

Voor een succesvol functioneren in de (stage)praktijk is van belang dat studenten voldoende vaardigheid en zelfvertrouwen hebben om hun vaardigheden in de praktijk verder uit te bouwen. Dit vereist dat studenten voordat ze in de praktijksituatie aan de slag gaan in een veilige omgeving kunnen oefenen. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van rollenspelen, maar dit is duur en biedt per student maar een beperkte gelegenheid om te oefenen en feedback te krijgen. TrainTool biedt mogelijkheden om een aantal (deel)vaardigheden grondig te oefenen. TrainTool is een app waarin aan de hand van een filmpje een situatie aan een student wordt voorgelegd. Vervolgens wordt aan de student gevraagd om op deze situatie te reageren. Dit kunnen ze doen door zichzelf op te nemen via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Ze kunnen net zo lang oefenen tot ze tevreden zijn met het resultaat. Wanneer zij een opname van zichzelf hebben die zij goed genoeg vinden, kan de opname worden gedeeld met medestudenten en/of docenten en kunnen Vervolgens kunnen zij feedback geven op het opgenomen materiaal.
Een typische TrainToolmodule bestaat uit een begintoets, een reeks ‘hoofdstukken’, ieder met instructies en met een aantal oefensituaties, en een eindtoets.