Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Ruimtelijk projectonderwijs op locatie

Looptijd:
01 Apr 2014 - 31 Dec 2016
Type project:
Innovatie
Projectleider:
Dr Derek Karssenberg

Omschrijving:

Het doel van dit project is om ruimtelijk projectonderwijs te intensiveren en docenten te professionaliseren in het geven van projectonderwijs. Bij ruimtelijk projectonderwijs leren studenten om ruimtelijk te denken, locatie-afhankelijke problemen op te lossen, en zelf verzamelde ruimtelijke data te interpreteren. Door gebruik te maken van bestaande geo-specifieke methoden, samengebracht in een door de faculteit gefinancierd parallel project, wordt de reflectie van studenten op eigen analyses beter, de interpretatie verrijkt door bestaande databronnen ook op locatie te benutten, samenwerkend leren versterkt, de begeleiding door docenten effectiever en efficiënter, en docenten geprofessionaliseerd in het inzetten van ruimtelijke analyse methoden.

Resultaat:

  • Een onderwijs ontwerp van projectonderwijs volgens blended learning (een combinatie van leren met online middelen en contactonderwijs). Dit ontwerp beschrijft de didactiek van de onderwijsvorm en de te gebruiken web gebaseerde methoden
  • Trainingsmateriaal en website voor docenten met handleidingen, suggesties voor een didactisch goede inzet van de onderwijsvorm
  • Trainingen, met als resultaat dat twee docenten binnen elke opleiding bij Geo deskundigheid hebben om blended projectonderwijs in te zetten
  • Invoering van deze onderwijsvorm binnen andere Geo opleidingen en zo mogelijk bij cursussen bij andere faculteiten waar ruimtelijk projectonderwijs wordt gegeven
  • Evaluatieverslag op basis van interviews met docenten en studenten
  • Wetenschappelijke publicaties over gebruik van online GIS en begeleiding op afstand bij projectonderwijs
  • Digitale beschikbaarheid van verzamelde veldgegevens voor analyses over meerdere jaren. Dit werkt inspirerend voor studenten, doordat ze weten dat hun veldgegevens worden hergebruikt, en laat hen kennis maken met goed gebruik en transparantie van wetenschappelijke data
Back