Logo Universiteit Utrecht

educate it geo

Verdieping en feedback met blogs en kennisclips

Projectleider:
Mabelle Hernández

Omschrijving:

De cursus Koran en Koranexegese bestaat uit een hoorcollege (op maandag) en een werkcollege (op donderdag) waarin de studenten regelmatig met elkaar in debat moeten. Daarnaast werken studenten aan opdrachten, essays, twee quizzen in Blackboard en een blog. Dat blog wordt roulerend door alle studenten naar aanleiding van het hoorcollege geschreven en geplaatst op Blackboard.  Alle studenten worden geacht wekelijks te reageren op dit blog en aan te geven welke onderwerpen uit het hoorcollege zij nog verder toegelicht/uitgediept willen zien. Aan de hand van deze feedback maakt de docent een kennisclip (met een webcam en MyMediasite) waarin hij met een kort toegespitst college ingaat op de vragen en reacties op het blog. Deze kennisclips ontsluit hij elke week in Blackboard, zodat studenten het kunnen bekijken voor het werkcollege.

Doel:

De docent wilde studenten uitdagen om ook buiten de contacttijd met de cursusstof bezig te blijven en meer verdieping te creëren. Er is gekozen om studenten een actieve rol te geven in de cursus door ze roulerend een blog te laten schrijven over de cursusstof, waarop alle studenten moeten reageren. Aan de hand van deze feedback maakte de docent wekelijks een kennisclip waarin hij uitleg gaf op de vragen die in het blog gesteld werden.

Resultaat:

De docent heeft in totaal 7 kennisclips van ongeveer 10 minuten in MyMediasite gemaakt. De docent was over het algemeen zeer tevreden over het gebruikersgemak van MyMediasite, de kwaliteit van de opnames, de ondersteuning bij het maken van opnames én de inzet van de kennisclips in zijn onderwijs. De kennisclips hadden een duidelijke meerwaarde voor zijn cursus omdat hij nu in de werkcolleges nog wat dieper op de leerstof in kon gaan. De studenten vonden de kennisclips en het blog over het algemeen een positieve toevoeging op het onderwijs. De eenmaal opgenomen kennisclips kunnen ook worden ingezet als voorbereiding op colleges of als extra stof in een nieuwe cursus of binnen een curriculum.

Voorbeeld opgenomen videofeedback

Meer weten over deze pilot of hoe jij kennisclips zou kunnen inzetten in jouw cursus? Neem dan contact op met Educate-it

Back